ROS Uygulamalar WEB GUI

£89.99

Buy Now

SKU: 9484101908486695 Category:

Description

ROS Uygulamalar WEB GUI kursunda robotik sistemler ve mobil robotlar ile alakal tecrbe paylam yaplmtr. ROS freamwork’ kullanlarak gelitirilen robotik projeleri incelenmitir. Bu projelerin yaps ve zellikleri ile alakal detayl bilgi verilmeye alld. ROS Uygulamalar WEB GUI kursunda spot-mini ve im bime robotu projeleri incelendi. Ardndan bir web arayz gelitirmesi yapld. Bu arayz ile turtlebot hz kontrol salanarak mapping yapld. Mapping yaplrken gncel harita durumu web arayznde izlendi. Ayrca haritaya yaknlaama ve uzaklama gibi zellikler eklenmitir. Burada web soketinin balant durumu gerek zamanl olarak ekrana yazdrlmtr.Robotik sistemleri kontrol etmek, verileri grntlemek ve kolay eriim amacyla web arayzleri gelitirilmektedir. Bu eitimde basit bir web arayz gelitirilmitir. Kurs rencileri ileri seviyede web tabanl uygulamalar iin kullanc arayz tasarmlar oluturarak, bu tasarmlar test edebilir ve mevcut arayzlerin tasarmlaryla performansn iyiletirebilirler. Robotik sistem projelerinde alan web arayz gelitiricileri mobil tabanl zellikler tasarlayabilir veya mevcut web sitelerine JavaScript ve stil ablon (CSS) deiiklikleri uygulayabilirler.Kurs ierii srekli olarak gncellenecektir. Her gncellemede farkl bir ros projesi ierie dahil edilir. Mobil robotun hareket kabiliyetlerinin test edilmesi iin Gazebo ortamnda benzetim yaplmtr. Gazebo robotik sistemlerin ve onlar iin gelitirilen algoritmalarn test edilmesine olanak salamaktadr.Otonom hareket kabiliyeti mobil robota ok ynl hareket salayacaktr. Bu sayede planlama, haritalama, otonom sr, servis hizmetleri, rn tamacl vb. alanlarda kullanlabilecektir.Mobil robotlarda bir konumdan dierine gitmek iin yaplacak hareket planlama grevi beraberinde birok sorunu getirir. Mobil robotun evresini alglamas, alglad ortam kefetmesi, baka bir konuma gitmek iin hareket yrngesini oluturmas ve oluan yol plann emniyetli bir ekilde takip etmesi bu sorunlara rnek saylabilir. Bu verilerin elde edilmesi iin alglayc alternatifleri bulunmaktadr. Ayrca zgn robotik platformlarn kullanld projelerde hareket plannn yaplmas iin zel navigasyon metotlarnn gelitirilmesi gerekir.

Comments

comments

Additional information

Merchant

Udemy

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ROS Uygulamalar WEB GUI”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.